BIERE CALANDA


Produits:
Désignation Bouteilles /Harasse Prix
 
Calanda Lager 50 cl 10  
Calanda Edelbräu 33 cl 24  
Calanda Edelbräu fût 20 lt 1  
Calanda Edelbräu fût 30 lt 1  
Calenda Senza 33 cl 24